smerenia 2

Smerenia cea din har este nevăzută, aşa cum nevăzut este şi Dăruitorul ei – Dumnezeu. Ea este acoperită de tăcere, simplitate, nefăţărnicie, lipsă de sforţare, libertate. Smerenia cea mincinoasă poartă întotdeauna un chip prefăcut; prin aceasta ea se face cunoscută lumii. Smerenia cea mincinoasă iubeşte scenele: prin aceasta ea amăgeşte şi se amăgeşte. Smerenia lui Hristos este îmbrăcată înveşmântul cel mai nemeşteşugit: acoperită de acest veşmânt ea nu se face cunoscută şi nu este băgată în seamă de oameni. Smerenia este o chezăşie în inimă, o însuşire sfântă şi fără de nume a acesteia, o deprindere dumnezeiască ce se naşte în suflet, pe nesimţite, din împlinirea poruncilor evanghelice. Sf. Ignatie Briancianinov, Despre înşelare

Omul smerit, precum se vede, este cel mai puternic din lume, deoarece biruieşte, dar și ridică cu multă ușurință multă greutate străină cu conștiința sa neîmpovărată de nici un păcat. Deşi trăieşte dispreţuit şi nedreptăţit pentru păcate străine, pe care şi le însuşeşte cu dragoste, lăuntric însă simte cea mai mare bucurie din lume, pentru că este defăimat de această lume deşartă. Ocările, nedreptăţile şi altele de acest fel sunt cele mai bune bisturie pentru cei care au greşit, căci cu ele se curăţă rănile vechi. Însă pentru cei care nu au greşit, ele sunt cuţite de călău. Unii ca aceştia dacă le primesc cu bucurie pentru dragostea lui Hristos, sunt număraţi împreună cu mucenicii.

Cel care încearcă să dea explicaţii celui iubitor de judecată sau celui puţin la minte şi are pretenţia de a afla înţelegere de la ei, dovedeşte că nici el însuşi nu este bine, deoarece cel pervers este mai rău decât cel puţin la minte, pentru că mintea lui este întunecată de răutate şi egoism. (Părintele Paisie Aghioritul)

1,805 total views, 3 views today

Facebook Comments