asteptare
Adevărata răbdare este cea care îl şi iubeşte pe cel pe care îl tolerează; căci a tolera şi a urî nu este virtutea blândeţii, ci un văl al mâniei.  
Cu cât mintea (inima) se lărgeşte prin dragoste, cu atât va fi mai răbdătoare prin îndelungă‑răbdare. Atât răbdăm fiecare pe aproapele cât îl iubim; dacă îl iubeşti, îl porţi; dacă încetezi să iubeşti, încetezi să şi rabzi. Pe cine iubim mai puţin îl şi răbdăm mai puţin.
Dacă păstrăm răbdarea cu adevărat în inimă putem fi mucenici fără să fim răpuşi de sabie. (Sf. Grigorie cel Mare, Defensor Grammaticus, Cartea cuvintelor sclipitoare, 2)

Răbdarea este o virtute care constă în puterea de a îndura greutăţile şi neplăcerile vieţii, de a aştepta în linişte evenimentele vieţii şi intrarea în împărăţia lui Dumnezeu. Ea este roada Duhului, podoaba sufletului, mediul prielnic în care cuvântul lui Dumnezeu face roadă. Pierderea răbdării poate duce la revolta faţă de Dumnezeu. Înţelepciunea, dragostea şi necazurile, ca încercări ale credinţei, aduc răbdare. Nădejdea creştină, care vizează lucrurile nevăzute, şi anume împărăţia lui Dumnezeu, necesită răbdare prin însăşi natura ei. Creştinul trebuie să fie răbdător şi neclintit în crâncene încercări ca Iov , răbdător ca prigoniţii apostoli, sau ca Hristos care, nevinovat fiind, a răbdat moarte de ocară pentru a ne curăţa de păcate. Creştinul trebuie să fie conştient că prin credinţă şi răbdare moştenim făgăduinţele căci ,,cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit”.

Ca orice virtute, răbdarea trebuie să fie practicată pentru a fi îmbunătăţită. De fiecare dată când suntem capabili să rămânem calmi şi să nu ne supărăm atunci când suntem forţaţi să aşteptăm sau să tolerăm ceva ce nu ne place, noi întărim şi amplificăm această calitate a răbdării în fiinţa noastră. Păstrând în minte acest lucru, noi putem practica răbdarea în multe situaţii de viaţă, de la circumstanţe triviale, cum ar fi aşteptarea autobuzului atunci când acesta întârzie sau aşteptarea la rând la casieria unui supermarket, până la situaţii mai profunde, precum e să fim răbdători cu cei pe care îi iubim şi pe care suntem capabili să-i aşteptăm o viaţă întreagă sau să aşteptăm luni sau chiar ani de zile rezultatele practicii noastre spirituale.

Răbdare…răbdare…răbdare!

2,089 total views, 3 views today

Facebook Comments