mare
Cine altul decât Creatorul universului este cel care a mers pe mare? Cu adevărat Cel, despre care Sfântul Duh a vorbit cu mult înainte prin fericitul Iov: El singur este Cel ce întinde cerurile şi umblă pe valurile mării (Iov 9, 8). Solomon este cel care a vorbit despre El ,spunând că: Eu întru cele înalte m-am sălăşluit şi scaunul meu este în stâlp de nor. Am străbătut de jur împrejur balta cerului şi în fundul adâncurilor am umblat (Eclesiasticul 24, 4-5). Proorocul David a spus și el în psalmi: În mare este calea Ta şi cărările Tale în ape multe şi urmele Tale nu se vor cunoaşte (Ps. 76, 18). Asemenea și Avacum: …puhoaie de apă au trecut. Adâncul şi-a slobozit glasul său (Avac. 3, 10).

8,460 total views, 15 views today

Facebook Comments