slabanog„Evanghelia Duminicii a VI-a după Rusalii evidenţiază în mod deosebit puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos de-a vindeca pe cei bolnavi. El vindecă pe un om paralizat, numit slăbănog în limbajul Evangheliei, însă, înainte de a-l vindeca, îi spune: ‘Îndrăzneşte fiule, ţi se iartă păcatele tale’ (Matei 9,2). Domnul Iisus Hristos vindecă mai întâi sufletul de păcate zicând: ‘ţi se iartă păcatele tale!’, iar după aceea, puţin mai târziu, îi spune bolnavului paralizat: ‘Scoală-te, ia-ţi patul tău şi du-te la casa ta’ (Matei 9,6). Iudeii se obişnuiseră deja cu minunile Mântuitorului Iisus Hristos, Care ‘vindeca orice boală şi orice neputinţă în popor’ (cf. Matei 9,35). Însă unii dintre cărturarii iudeilor erau foarte contrariaţi în cugetul lor când au auzit că omul Iisus din Nazaret spune celui bolnav: ‘ţi se iartă păcatele tale’, deoarece în credinţa iudaică numai Dumnezeu poate ierta păcatele oamenilor. Dar Mântuitorul Iisus Hristos, cunoscând gândurile lor, le-a zis: ‘De ce cugetaţi cele rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: ţi se iartă păcatele tale, sau a zice: scoală-te şi umblă?’ (Matei 9,5). Şi apoi adaugă: ‘ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele’ (Matei 9,6). Iisus Se numeşte pe Sine Fiul Omului, dar puterea de a ierta păcatele Îl arată că este Dumnezeu. Deci, Fiul Omului este Fiul lui Dumnezeu Cel veşnic, Care S-a făcut Om pentru mântuirea oamenilor, a coborât pe pământ ca pe oamenii muritori să-i înalţe la cer, la viaţa veşnică. Evanghelia se încheie cu aceste cuvinte pline de semnificaţie duhovnicească: ‘Mulţimile se minunau şi slăveau pe Dumnezeu Care a dat o putere ca aceasta oamenilor’ (Matei 9,8). Adică a dat oamenilor puterea de-a vindeca unită cu puterea de-a ierta păcatele”.
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

9,048 total views, 17 views today

Facebook Comments