shekinah1
Termenul cunoaştere se referă, atât la activitatea de producere a cunoştinţelor, cât şi la ansamblul rezultatelor acestei activităţi. În primul sens, sunt luate în considerare facultăţile sau capacităţile de cunoaştere ale minţii noastre şi funcţionarea lor, iar în al doilea, sunt avute în vedere cunoştinţele gata constituite: noţiunile, judecăţile, teoriile.
Adevărul este conceptul care exprimă corespondenţa sau concordanţa dintre conţinutul informaţional al prop noastre şi starea de fapt a lucrurilor, concordanţa dintre cunoştinţă şi obiectul ei.
Așadar, care este adevărul cunoașterii?

10,084 total views, 67 views today

Facebook Comments