sss
Ca noțiune larg utilizată în societatea contemporană, noțiunea de devianță desemnează, în înțelesul său cel mai general, îndepărtarea, abaterea sau noncomformismul indivizilor față de normele și valorile sociale. În acest sens, o serie de autori consideră devianța ca fiind alcătuită din acele comportamente care violează normele (scrise sau nescrise) ale societății sau ale unui grup social.
În ansamblul formelor particulare de devianţă, delincvenţa (sau infracţionalitatea) are gradul cel mai ridicat de periculozitate, deoarece afectează cele mai importante relaţii şi valori sociale şi încalcă regulile şi normele morale sau juridice care orientează comportamentele indivizilor.

8,610 total views, 26 views today

Facebook Comments