Constantin Brâncuşi a fost un sculptor român cu contribuţii covârşitoare la înnoirea limbajului şi viziunii plastice în sculptură contemporană. Constantin Brâncuşi a fost ales postum membru al Academiei Române.

Viziunea lui Brâncuşi asupra vieţii era influenţată atât de Platon cât şi de conceptele filosofilor orientali.

Constantin Brâncuşi a eliberat sculptură de preponderenţă imitaţiei mecanice a naturii, a refuzat reprezentarea figurativă a realităţii, a preconizat exprimarea esenţei lucrurilor, a dinamismului formei, a unit sensibilul cu spiritualul.

În opera sa, Brâncuşi a oglindit felul de a gândi lumea a ţăranului român.

Prin obârşia sa ţărănească, şi-a aflat rădăcinile adânci ale operei sale în tradiţiile, miturile şi funcţia magică a artei populare româneşti.

Brâncuşi este, neîndoielnic, un asemenea moment al conştiinţei artei moderne, care concentrează sensurile unei întregi ere a evoluţiei spiritului creator.

Reprezentant al mişcării artistice moderne, Constantin Brâncuşi este considerat de mulţi ca fiind cel important sculptor ai secolului al XX-lea. Sculpturile sale se remarcă prin eleganţa formei şi utilizarea sensibilă a materialelor, combinând simplitatea artei populare româneşti cu rafinamentul avantgardei pariziene.

Brâncuşi a dat veacului nostru conştiinţa formei pure, a asigurat trecerea de la reprezentarea figurativă a realităţii, la exprimarea esenţei lucrurilor şi a reînnoit în mod revoluţionar limbajul plastic, îmbogăţindu-l cu o dimensiune spirituală. Verticalitatea, orizontalitatea, greutatea, densitatea cât şi importanţa acordată luminii şi spaţiului sunt trăsăturile caracteristice ale creaţiei lui Brâncuşi. Studiile referitoare la opera lui Brâncuşi împărtăşesc, fără excepţie, o concluzie formulată în termeni lipsiţi de echivoc: arta brâncuşiană constituie una din sursele ideilor esenţiale pe care se clădeşte civilizaţia vizuală a secolului al XX-lea. Brâncuşi a scos în evidenţă lumii occidentale dimensiunea sacră a realităţii.

3,042 total views, 2 views today

Facebook Comments