Asistenţa socială poate fi definită ca un asamblu de instituţii, programe, măsuri, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunităţilor, cu probleme speciale, aflate temporar în dificultate, care din cauza unor motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal, decent de viaţă.

8,512 total views, 2 views today

Facebook Comments