A iubi pe vrajmas nu este o utopie

Postat de
|

Arsenie Papacioc

A iubi: ce înseamnă cu adevărat a iubi? Să luăm un exemplu, exemplul desăvârşit al lui Hristos. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este iubire, căci „Dumnezeu iubire este” (1 Ioan 4, 8). Iar firea Sa omenească este pe deplin după chipul firii Sale dumnezeieşti. Totuşi, dacă ne uităm cu luare aminte la viaţa Sa pământească şi la învăţătura Sa, în multe rânduri S‑a arătat neînduplecat, aspru, ca să nu spunem neîndurător: a dat reguli de excludere (în legătură cu certarea frăţească), de divorţ (legat de adulter) şi a certat cu multă asprime chiar şi pe ucenicii Săi. Să luăm un caz printre atâtea altele: când Petru Îl dojeneşte, după prima vestire a Patimilor (Mt 16, 22‑23), Hristos îi răspunde „Înapoia Mea, Satano…” . Şi oare totuşi Hristos nu‑l iubea pe Petru? Ba da, l‑a iubit întotdeauna.

6,713 total views, 2 views today